Kiedy?

2020-21-05 - 2020-22-05

Organizator

4 organizatorów

Ilość bloków

1 bloków tematycznych

Cel konferencji czyli kilka słów o wydarzeniu

Międzynarodowe Sympozjum Naukowe


Temat sympozjum:
"Stan służby zdrowia, a deficyt kadr i atrakcyjność studiów medycznych – wyzwania wobec studentów i uczelni”

Czas i miejsce obrad:
21-22 maja 2020, Colegium Artium Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie

Celem sympozjum jest:
Poszukiwanie rozwiązań i sugestii dla osób, które chcą zreformować opiekę zdrowotną, zmniejszyć braki kadrowe i zwiększyć atrakcyjność studiów medycznych.
Proponowanie sposobów na zwiększenie: atrakcyjności studiowania pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego i dietetyki oraz poprawianie jakości kształcenia.
Promowanie rozwoju osobistego w kierunku zaawansowanych kompetencji samodzielnych pielęgniarek, prowadzących leczenie.
Przedstawianie ocen „atrakcyjności studiowania” i zadowolenia z życia studentów kierunków medycznych i absolwentów.
Poszukiwanie sposobów angażowania studentów w działania naukowe, społeczne i kulturalne.
Umiędzynarodowienie studiów z zakresu pielęgniarstwa i nauk o zdrowiu.


Oprócz indywidualnych prezentacji planowane jest zorganizowanie pięciu ważnych dyskusji panelowych, a mianowicie: 1. Dyskusja na temat: „Stanu służby zdrowia w Polsce i wytycznych dotyczącymi jej reformy bądź usprawnienia”; 2. Analiza przyczyn i następstw przekonań i postaw dotyczących zakażeń korona wirusem. 3. „Wizja długoterminowej, profesjonalnej, holistycznej kariery pielęgniarek i możliwości otwierania gabinetów pielęgniarek prowadzących leczenie”; 4. „Możliwej roli personelu medycznego w oddziaływaniach wpływających na globalne zmiany klimatyczne przez promocję zwyczajów żywieniowych”; 5. Strategia organizowania nauczania pielęgniarstwa dla obcokrajowców. Planujemy, że dyskusje te zostaną wysłuchane przez wiele zaproszonych osób, które będą miały również okazję wyrazić swój punkt widzenia.

Sympozjum będzie połączone z aktywnością uczestników „Tygodnia międzynarodowego - Erasmus”.

Językami sympozjum będą język polski i angielski.

Organizatorzy:
Wydział Nauk Medycznych i Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej
Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa i Ratownictwa PWSZ
Biuro Współpracy Międzynarodowej PWSZ

Patronat nad Międzynarodowym Sympozjum Naukowym objęli:
Jego Magnificencja
Dr inż. Przemysław Malinowski - prof. PWSZ w Nysie
Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie

Dr inż. Piotr Chwastyk
Regionalne Centrum Transferu Wiedzy
i Technologii Innowacyjnych PWSZ w Nysie
www.rctwiti.pwsz.nysa.pl

Redakcja czasopisma "Medical Science Puls"
dr Bożena Ratajczak
https://medicalsciencepulse.com/resources/html/cms/MAINPAGE

Komitet Naukowy Sympozjum:
Przewodniczący: Prof. dr hab. n. med. Andrzej Brodziak
Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Muc – Wierzgoń
Prof. dr hab. n. med. Jerzy Arendt
Prof. dr hab. n. med. Krystyn Sosada
Dr hab. Alina Dittmann – prof. PWSZ w Nysie
Dr hab. n. farm. Elżbieta Grochowska-Niedworok – prof. PWSZ w Nysie
Dr hab. inż. Joanna Wyka – prof. PWSZ w Nysie
Dr inż. Ewa Malczyk – prof. PWSZ w Nysie
Dr n. med. Norbert Krajczy

Komitet Organizacyjny:
Przewodniczący:
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Brodziak (WNM)
Dr hab. Alina Dittmann – prof. PWSZ w Nysie (WNF)

Dr n. med. Ireneusz Barziej (WNM - kierunek ratownictwo)
Dr hum., mgr piel. Alicja Różyk-Myrta (WNM)
Dr n. med. Agnieszka Wolińska – Grabowska – prof. PWSZ w Nysie (WNM)
Dr inż. Ewa Malczyk – prof. PWSZ w Nysie
Mgr Anna Opałka (BWM)
Dr inż. Marzena Złoteńka-Synowiec (WNoZiKF)
Mgr Elżbieta Golc-Mączka (WNM)
Mgr Dariusz Klonowski (WNM)
Mgr Danuta Abram (WNM)
Stud. piel. Agnieszka Ziółkowska (WNM)
Stud. piel. Kasia Charłamów
Stud. Natalia Śliwa


Zarys programu sympozjum:


9.00 - 9.30 Otwarcie Sympozjum:

– dr inż. Przemysław Malinowski, prof. PWSZ w Nysie, J.M. Rektor PWSZ w Nysie

Czwartek 21.05.2020 - sesja dopołudniowa
Przewodniczący sesji: prof. dr hab. n. med. Jerzy Arendt

9.30 - 10.00 Referat wprowadzający: Stan służby zdrowia w Polsce

– prof. dr hab. n. med. Małgorzata Muc- Wierzgoń

10.00 - 10.15 Stan zatrudnienia kadry medycznej w ZOZ Nysa – realia a oczekiwania

– dr n. med. Norbert Krajczy

10.15 - 10.30 Zasady finansowania działalności leczniczej w ramach „sieci szpitali” – oczekiwania i rzeczywistość.

– mgr Dariusz Klonowski

10.30 - 10.45 Rola i zadania Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

– mgr Iwona Makuch

10.45 - 11.00 Diabetological competences of nurses working in various forms of healthcare in the Czech Republic.

– Pavla Kudlová, Ph.D., Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Humanities, Institute of Health Sciences,

11.00 - 11.15 Health and healthy lifestyle of seniors in digital society.

– Jana Kutnohorska, Assoc.prof., hab, Ph.Dr.,CSc. Charles University, Faculty of Medicine, Hradec Králové,
– Zdenka Telnarova, Ph.D. University of Ostrava, Faculty of Science

11.15 - 11.30 Telemedycyna w praktyce - Centrum Medyczne LUX MED

– mgr Danuta Abram

# # #

11.30 - 12.30 Dyskusja panelowa na temat { Stanu służby zdrowia w Polsce i autorskich wytyczne dotyczących jej reformy bądź usprawnienia } oraz aktualnego zagadnienia tematu jakim są: { Współczesne przekonania i postawy dotyczące zakażeń koronawirusem }. . W dyskusji panelowej wezmą udział:

prof. dr hab. n. med. Małgorzata Muc-Wierzgoń - prowadząca dyskusję
prof. dr hab. n. med. Teresa Kokot
prof. dr hab. n. med. Jerzy Arendt
prof. dr hab. n. med. Krystian Sosada
dr n. med. Norbert Krajczy
prof. dr hab. n. med. Andrzej Brodziak

12.30 - 14.00 Przerwa

Czwartek 21.05.2020 - sesja południowa
Przewodniczący sesji: dr Katarzyna Strzała-Osłuch

14.00 - 14.15 Stan i nowe kierunki nauczania pielęgniarstwa.

– dr n. med. Agnieszka Wolińska – prof. PWSZ w Nysie

14.15 - 14.30 Nowoczesny model zarządzania oddziałem szpitalnym. Rola kadrypielęgniarskiej w zarządzaniu

– dr Alicja Różyk – Myrta

14.30 - 14.45 Porada pielęgniarska - wyzwanie zawodowe czy sposób na braki kadrowe?

– mgr Dariusz Klonowski

14.45 - 15.00 Krytyczne omówienie przesłania serialu pod tytułem „Zaufaj mi” (o losach pewnej pielęgniarki) [reżyseria: Emun Elliott, Red Production Company, Wielka Brytania, 2017].

– stud. pielęgn.: Agnieszka Ziółkowska, stud. Natalia Śliwa

15.00 - 15.15 Wynika badań ankietowych dotyczących odczuć, opinii i satysfakcji ze studiowania pielęgniarstwa w PWSZ w Nysie

– stud. pielęgn.: Mateusz Punicki, Ola Pietraszek

15.15 - 15.30 Analiza poczucia zasadności wprowadzenia do standaryzowanego programu kształcenia na kierunku pielęgniarstwo fakultatywnych treści programowych – modułu pro-zawodowego „Prawa i obowiązki Pielęgniarki/Pielęgniarza w polskim systemie ochrony zdrowia" w opinii studentów oraz czynnych zawodowo pielęgniarek/pielęgniarzy. Autorzy:

– dr Katarzyna Strzała-Osłuch, Powiślańska Szkoła Wyższa
– dr Beata Pawłowska, Powiślańska Szkoła Wyższa
– mgr Anna Czarnecka, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku
– mgr Marzena Olszewska-Fryc, Podmiot Leczniczy Copernicus, sp. zoo,

15.30 - 16.30 Dyskusja panelowa na temat: {Gabinet pielęgniarski prowadzący leczenie. Wizja długoterminowej, profesjonalnej, holistycznej kariery pielęgniarek. Czy pielęgniarstwo to także wyzwanie do aktywności społecznej? }. W dyskusji panelowej wezmą udział:

– dr n.hum., mgr piel. Alicja Różyk-Myrta – prowadząca dyskusję
– dr n. med., mgr piel. Agnieszka Wolińska – prof. PWSZ w Nysie
– mgr piel. Dariusz Klonowski
– dr Katarzyna Strzała-Osłuch, Powiślańska Szkoła Wyższa
– mgr Anna Czarnecka, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku

16.30 - 16.45 Przerwa

Czwartek 21.05.2020 - sesja południowa II
Przewodniczący sesji: prof. dr hab. n. med. Krystyn Sosada

16.45-17.00 Idea mentoringu w praktycznym kształceniu studentów położnictwa

– dr n. o zdr. Małgorzata Stefaniak, prof. dr hab. n. med. Ewa Dmoch-Gajzlerska

17.00 -17.15 Wpływ kampanii informacyjnej "Pozwól na SOR walczyć o życie" na zgłaszalność pacjentów do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego - analiza porównawcza na przykładzie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu”

– mgr pielęgn. Ada Lisowska

17.15 - 17.30 Podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego w ocenie personelu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Izby Przyjęć

– dr n. med. Ireneusz Barziej

17.30 - 17.45 Ocena przekonań starszych, doświadczonych pielęgniarek o zasadności wdrożenia holistycznego modelu edukacji seksualnej

– dr hum, mgr pielęgn. Alicja Różyk – Myrta

17.45 - 18.00 E-learning jest dla ludzi…” - nauczania pielęgniarstwa w dobie komunikacji przez sieć.

– lek. Marzanna Derkacz-Jedynak
– mgr psych. Marta Sudol-Malisz

# # #

Piątek 21.05.2020 - sesja dopołudniowa

9.00 - 10.30 Dyskusja panelowa na temat: { Personel medyczny może wpłynąć na globalne zmiany klimatyczne przez promocję zwyczajów żywieniowych }. W dyskusji panelowej wezmą udział:

– dr Ewa Malczyk –prof. PWSZ w Nysie – prowadząca dyskusję
– dr hab. n. farm. Elżbieta Grochowska-Niedworok – prof. PWSZ w Nysie
– dr hab. inż. Joanna Wyka – prof. PWSZ w Nysie
– dr hab. n. med. Zbigniew Ciemniewski – – prof. PWSZ w Nysie

10.30 - 11.30 Dyskusja panelowa (bądź referat) na temat: { Strategii organizowania nauczania pielęgniarstwa dla obcokrajowców }. W dyskusji panelowej udział wezmą:

– dr hab. Alina Dittmann – prof. PWSZ w Nysie – prowadząca dyskusję
– dr Małgorzata Kamińska, Instytut Neofilologii PWSZ w Nysie
– mgr Katarzyna Drabczyk, Studium Języków Obcych PWSZ w Nysie
– mgr Anna Opałka, Biuro Współpracy Międzynarodowej PWSZ

11.30 - 12. 00 Przerwa

Piątek 21.05.2020 - sesja południowa
Przewodniczący sesji: dr n. med. Norbert Krajczy

12.00 -12.15 Rola położnej jako edukatora zdrowotnego na przykładzie działań SKN Opieki Położniczej UJ CM. Samanta Kozielec (1), Justyna Jakimiak (1), Klaudia Marszałek (1),
mgr poł. Magdalena Humaj-Grysztar (2), dr n. o zdr. Renata Madetko (2)
1. Studenckie Koło Naukowe Opieki Położniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum
2. Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Nauk o Zdrowiu, Pracownia Podstaw Opieki Położniczej

12.15 -12.30 Rola położnej w opiece laktacyjnej. Patrycja Świątek (1), Jadwiga Surówka (1), mgr poł. Magdalena Humaj-Grysztar (2), dr n. o zdr. Renata Madetko (2)
1. Studenckie Koło Naukowe Opieki Położniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum
2. Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Nauk o Zdrowiu, Pracownia Podstaw Opieki Położniczej

12.30 - 12.45 Ścieżka rozwoju położnej w dziedzinie laktacji w Polsce. Jadwiga Surówka (1), Patrycja Świątek (1), mgr poł. Magdalena Humaj- Grysztar (2), dr n. o zdr. Renata Madetko (2)
1. Studenckie Koło Naukowe Opieki Położniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum
2. Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Nauk o Zdrowiu, Pracownia Podstaw Opieki Położniczej


Kopia programu może być pobrana także: tutaj.

Nadesłane streszczenia referatów są dostępne: tutaj.

Nadesłane pełne teksty prac są dostępne: tutaj.

Określenie tematów referatów, które były zamawiane: tutaj.

Wstępne określenia wypowiedzi, przewidywanych w trakcie dyskusji panelowych: tutaj.


Możliwość opublikowania nadesłanych referatów:
Zgłoszone pełne teksty referatów zostaną opublikowane w czasopiśmie „Medical Science Pulse” (Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu) https://medicalsciencepulse.com/resources/html/cms/MAINPAGE

Zachęcamy autorów do przesłania manuskryptu do Redakcji, wskazując, że artykuł została zgłoszony na Sympozjum. Zalecamy skontaktowanie się z Redakcją poprzez adres ratajczakb@wsm.opole.pl


Nadal zachęcamy do zgłaszania zamiaru uczestnictwa w naszym Sympozjum, nawet jeśli planowane jest jedynie wzięcie udziału w jednej z czterech dyskusji panelowych. Należy tego dokonać, wysyłając wiadomość e-mail określającą: 1. imię i nazwisko, 2. ewentualnie stopnie naukowe i tytuły, 3. miejsce pracy (reprezentowana instytucja), 3. adres do korespondencji, 4. numer telefonu w miejscu pracy, 5. adres e-mail, 6. Opcjonalnie - numer telefonu komórkowego. E-mail należy wysłać na adres sympozjum@pwsz.nysa.pl
Zgłoszenie można również składać za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem: https://forms.gle/6xdpVMTtSLbrFzc88

Osoby zainteresowane przebiegiem dyskusji panelowych mogą przesłać treść planowanych wystąpień w formie zbliżonej do streszczenia referatu. Taki zapis nie powinien przekraczać jednej strony A4. Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo do wyboru takich wpisów na stronie internetowej Sympozjum.

Sprawy bytowe na czas obrad Sympozjum:

Uczestnicy Sympozjum przybywający na obrady w ramach programu Erasmus otrzymają odpowiednie poświadczenia uczestnictwa. Będziemy także poświadczać formularze delegacji.

Apelujemy aby ewentualne noclegi załatwiać w własnym zakresie. Pomocna może być mapa Nysy, określająca lokalizację hoteli, dostępna po kliknięciu na link: https://drive.google.com/open?id=1I-EY_rpL56pF_bEmKD4Ax808C0GFNBW6&usp=sharing

Znana restauracja zlokalizowana w centrum miasta vide: https://www.facebook.com/KazamatyNysa/

Kontakt
Komitet organizacyjny sympozjum@pwsz.nysa.pl
Monika Śliwa (Dziekanat) tel. +48 77 4355951
Małgorzata Rektor (Sekretariat Collegium Medicum, ul. Ujejskiego)
e-mail: sekmed@pwsz.nysa.pl, tel. +48 77 4091660
fax +48 77 4355244
Mgr Anna Opałka (Biuro Współpracy Międzynarodowej)
e-mail: bwm@pwsz.nysa.pl, tel. +48 77 4090862International Scientific Symposium


on subject:
Condition of healthcare, staff deficit and attractiveness of nursing, medical rescue and dieticians studies – challenges for students and universities

Is organized on May 21-22, 2020, in Collegium Artium of University of Applied Sciences in Nysa, street Obrońców Tobruku 5, 48-300 Nysa

The aim of the Symposium is:

Searching for solutions and suggestions for people who want to reform health care, reduce staff shortages and increase the attractiveness of medical studies.

Proposing ways to increase: the attractiveness of nursing, medical rescue and dieticians studies and improving the quality of education.

Promotion of personal development towards advanced, independent, competent nurse.

Presenting assessments of "attractiveness of studying" and life satisfaction of students and graduates.

Searching for ways to engage students in scientific, social and cultural activities.

Internationalization of nursing and health care studies.


In addition to individual presentations, we are currently planning to organize four important panel discussions, namely: 1. Discussion on the topic: "The state of health care in Poland and our own guidelines for its reform or improvement"; 2. "Long-term vision of professional, holistic career of nurses and the possibility of opening the offices of nurses providing treatment."; 3. "The possible role of medical personnel in influencing global climate change by promoting dietary habits."; 4. “Strategy for organizing nursing teaching for foreigners”.

The proceedings will be combined with the activity of the participants of "International Week - Erasmus".

The languages of the Symposium will be Polish and English.

We plan that these discussions will be listened by many invited people, who will have also the opportunity to express their own point of view.

The conference is organized by:
Faculty of Medical Sciences and Faculty of Health Sciences and Physical Culture
and
Student`s Scientific Association of Nursing and Emergency Medical Rescue
and
International Cooperation Office, University of Applied Sciencys, Nysa

The patronage over the International Scientific Symposium:
His Magnificence
Dr. Eng. Przemysław Malinowski - prof. PWSZ in Nysa
Rector of University of Applied Sciences in Nysa

Dr. Eng. Piotr Chwastyk
Regional Center for Knowledge Transfer and Innovative Technology
of University of Applied Sciences in Nysa PWSZ in Nysa
www.rctwiti.pwsz.nysa.pl

dr Bożena Ratajczak
Editors of the journal "Medical Science Puls"
https://medicalsciencepulse.com/resources/html/cms/MAINPAGE

Scientific Committee:
Prof. Andrzej Brodziak, M.D., Ph.D., D.Sc.
Prof. Małgorzata Muc-Wierzgoń, M.D., Ph.D., D.Sc.
Prof. Jerzy Arendt, M.D., Ph.D., D.Sc.
Prof. Krystyn Sosada, M.D., Ph.D., D.Sc.
Dr. Alina Dittmann, M.A., Ph.D., D.Sc. - prof. of UAS in Nysa
Dr. Elżbieta Grochowska-Niedworok, M.A., Ph.D., D.Sc. - prof. of UAS in Nysa
Dr. Eng. Joanna Wyka, M.A., Ph.D., D.Sc. - prof. of UAS in Nysa
Dr. Ewa Malczyk - prof. PWSZ in Nysa
Dr. Norbert Krajczy, MD, Ph.D

Organizing committee:
Prof. Andrzej Brodziak, M.D., Ph.D., D.Sc.
Dr. Alicja Różyk-Myrta, M.A. Nurse, Ph.D.
Anna Opałka, MA
Ireneusz Barziej, M.A., Ph.D.
Dr. Eng. Marzena Złoteńka-Synowiec , Ph.D.
Dr. Ewa Malczyk, M.A., Ph.D. - - prof. of UAS in Nysa
Dr. Alina Dittmann, M.A., Ph.D., D.Sc. - prof. of UAS in Nysa
Elżbieta Golc-Mączka, M.A. Nurse
Dr. Agnieszka Wolińska - Grabowska, M.A. Nurse, Ph.D. - prof. of UAS in Nysa
Dariusz Klonowski, M.A. Nurse
Danuta Abram, M.A. Nurse
Stud. nursing Agnieszka Ziółkowska (WNM)
Stud. nursing Kasia Charłamów
Stud. nursing Natalia Śliwa

The language of the Symposium is English and Polish.


Outline of the program of the International Scientific Symposium

(Attention! The program will be subject to changes and additions)

Topic: "The state of health care and problem of deficit of medical staff and conditions of the attractiveness of medical studies - challenges for students and universities."

Time and place of meeting: May 21-22, 2020, Collegium Artium of University of Applied Sciences in Nysa.

9.00 - 9.30 Opening of the Symposium – prof. Przemysław Malinowski, Ph.D., Ing. Rector of University of Applied Sciences in Nysa.

Thursday 21.05.2020 – morning session
Chairman: prof. Jerzy Arendt, M.D., Ph.D., D.Sc.

9.30 - 10.00 [ Introductory lecture: The state of health care in Poland ]

– prof. Malgorzata Muc-Wierzgoń, M.D., Ph.D., D.Sc.

10.00 - 10.15 [ Employment status of medical staff at ZOZ Nysa - realities and expectations

– dr Norbert Krajczy, M.D., PhD

10.15 - 10.30 [ Principles of financing medical services as part of the "hospital network" - expectations and reality ]

– mgr Dariusz Klonowski, MA of Nursing

10.30 - 10.45 [ The role and tasks of Hospital Emergency Departments in the realm of night and holidays services of healthcare

– mgr Makuch, MA of Nursing

10.45 - 11.00 Diabetological competences of nurses working in various forms of healthcare in the Czech Republic.

– dr Pavla Kudlová, Ph.D., Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Humanities, Institute of Health Sciences,

11.00 - 11.15 Health and healthy lifestyle of seniors in digital society.

– Assoc. prof. Jana Kutnohorska, Ph.D., hab., CSc. Charles University, Faculty of Medicine, Hradec Králové,
– ing. Zdenka Telnarova, Ph.D. University of Ostrava, Faculty of Science

11.15 - 11.30 [ Telemedicine in practice – Medical Center LUX MED ]

– mgr Danuta Abram, MA of Nursing

# # #

11.30 - 12.30 Panel discussion on subject: {The state of health care in Poland and author's guidelines for its reform or improvement} and current topic issues which are: {Contemporary beliefs and attitudes regarding coronavirus infections}. The panel discussion will be attended by:

prof. Małgorzata Muc-Wierzgoń, M.D., Ph.D., D.Sc.– moderator
prof. Teresa Kokot, M.D., Ph.D. , D.Sc.
prof. Jerzy Arendt, M.D., Ph.D. , D.Sc.
prof. Krystian Sosada, M.D., Ph.D., D.Sc.
dr Norbert Krajczy, M.D., Ph.D.
prof. Andrzej Brodziak, M.D., Ph.D. D.Sc.

12.30 - 14.00 Break

Thursday 21.05.2020 – afternoon session
Chairman: dr Katarzyna Strzała-Osłuch

14.00 - 14.15 [ Status and new directions of nursing education.

– dr Agnieszka Wolińska, M.D., Ph.D. - prof. of UAS in Nysa

14.15 - 14.30 [ A modern model of hospital ward management. The role of the staff nursing in management]

– dr Alicja Różyk-Myrta, MA of Nursing, Hum. Dr.

14.30 - 14.45 [ Visits in nurse’s medical offices – a professional challenge or a way to reduce staff deficit? ]

– mgr Dariusz Klonowski, MA of Nursing

14.45 - 15.00 [ A critical review of the message of the series entitled "Trust me" (about fate of a nurse (director: Emund Elliott, Red Production Company, United Kingdom, 2017).

– nursing students: Agnieszka Ziółkowska, Natalia Śliwa

15.00 - 15.15 [ Results of surveys regarding feelings and opinions of students of nursing at UAS in Nysa ]

– nursing students: Mateusz Punicki, Ola Pietraszek

15.15 - 15.30 Analysis of the sense of legitimacy of incorporation to a standardized program of nursing education of an optional program content – in pro-professional module "Rights and obligations of a nurses in Polish health care system" in the opinion of students and professionally active nurses. Authors:

– dr Katarzyna Strzała-Osłuch, Ph.D., Powiślański University
– dr Beata Pawłowska, Ph.D., Powiślański University
– mgr Anna Czarnecka, MA NursingRegional Chamber of Nurses and Midwives
in Gdańsk.
– mgr Marzena Olszewska-Fryc, Medical Center Copernicus, sp. zoo,

# # #

15.30 - 16.30 Panel discussion on the topic: { Nursing offices conducting the treatment. Vision of long-term, professional, holistic career of nurses. Is nursing also a challenge to social activity? }. The panel discussion will be attended by:

– Alicja Różyk-Myrta, MA of Nursing, Hum. Dr. – moderator
– dr Agnieszka Wolińska, M.D., Ph.D. - prof. of UAS in Nysa
– mgr Dariusz Klonowski, MA of Nursing
– dr Katarzyna Strzała-Osłuch, Powiślański University
– mgr Anna Czarnecka, MA of Nursing, Regional Chamber of Nurses and Midwives in Gdańsk.

16.30 - 16.45 Break

Thursday 21.05.2020 – afternoon session II
Chairman: prof. Krystian Sosada, M.D., Ph.D., D.Sc.

16.45-17.00 [ Idea of mentoring in the practical education of midwifery students

– dr Małgorzata Stefaniak, Health Sci. Dr; prof. Ewa Dmoch-Gajzlerska. M.D., Ph.D.

17.00 -17.15 [ Impact of the information campaign "Let on Emergency Hospital Department fight for life” on admissions of patients to the EHD – comparative analysis on an example of the EHD of the University Hospital in Opole.]

– mgr Ada Lisowska, MA of Nursing ]

17.15 - 17.30 [ Basic Emergency Medical Team assessed by the staff of Hospital Emergency Department and Admission Room ]

– dr Ireneusz Barziej, MA, Ph.D.

17.30 - 17.45 [ Evaluation of beliefs of older, experienced nurses about the legitimacy implementation of a holistic model of sex education ]

– dr Alicja Różyk-Myrta, MA of Nursing, Hum. Dr.

17.45 - 18.00 [ E-learning is for people... - teaching nursing in the age of communication through the network.]

– dr Marzanna Derkacz-Jedynak, M.D.
– mgr psych. Marta Sudol-Malisz, MA psych.

# # #

Friday 22.05.2020  – morning session

9.00 - 10.30 Panel discussion on the topic: { Medical staff can influence global climate change by promoting eating habits }. The panel discussion will be attended by:

– dr Ewa Malczyk, Ing., Ph.D., Ing. - prof. of UAS in Nysa – moderator
– dr Elżbieta Grochowska-Niedworok, Ph.D., D. Sc. - prof. of UAS in Nysa
– dr Joanna Wyka, Ing., Ph.D., D.Sc. - prof. of UAS in Nysa
– dr Zbigniew Ciemniewski, M.D. Ph.D., D.Sc. - prof. of UAS in Nysa

10.30 - 11.30 Panel discussion on subject: { Strategy for organizing nursing teaching for foreigners }. The panel discussion will be attended by:

– dr hab. Alina Dittmann - prof. of UAS in Nysa – moderator
– dr Małgorzata Kamińska, Ph.D., Faculty of Modern Philology
– mgr Katarzyna Drabczyk, M.A., Foreign Language Department of UAS in Nysa
– mgr Anna Opałka, M.A., International Cooperation Office of UAS in Nysa

11.30 - 12.00 Break

Friday 22.05.2020  – afternoon session
Chairman: dr Norbert Krajczy, M.D. Ph.D.


12.00 -12.15 [The role of a midwife as a health educator on example of Student’s Research Circle of Obstetrician Care of Medical College at Jagiellonian University ] Authors: Samanta Kozielec (1), Justyna Jakimiak (1), Klaudia Marszałek (1), Magdalena Humaj-Grysztar, MSc (2), Renata Madetko, dr health Sc (2)
1. Student’s Research Circle of Obstetric Care of Medical College at the
Jagiellonian University
2. Medical College at the Jagiellonian University, Faculty of Health Sciences,
Laboratory of Basics for Obstetric Care

12.15 -12.30 [The role of midwife in lactation care ] Patrycja Świątek (1), Jadwiga Surówka (1), MA Magdalena Humaj-Grysztar, MSc (2), Renata Madetko, dr health Sc (2)
1. Student’s Research Circle of Obstetric Care of Medical College at the Jagiellonian University
2. Medical College at the Jagiellonian University, Faculty of Health Sciences, Laboratory of Basics for Obstetric Care

12.30 -12.45 [ The path of midwife development in the field of lactation in Poland ] Jadwiga Surówka (1), Patrycja Świątek (1), Magdalena Humaj-Grysztar, MSc (2), Renata Madetko, dr health Sc (2)
1. Student’s Research Circle of Obstetric Care of Medical College at the
Jagiellonian University
2. Medical College at the Jagiellonian University, Faculty of Health Sciences,
Laboratory of Basics for Obstetric Care


The copy of the program can be taken also from: here.

The submitted abstracts are available: here.

The submitted full texts of papers are available: here.

Preliminary outlines of statements anticipated during panel discussions: here.


Possibility of publication of submitted papers:
Submitted full texts of papers will be published by the journal "Medical Science Pulse" (University of Medical Applied Sciences, Opole) We encourage authors to send the manuscript to the Editorial Board, indicating that the work has been submitted for this Symposium. We recommend contacting the Editorial Board via the address ratajczakb@wsm.opole.pl Laborious adaptation of the manuscript to the regulations required by the Editorial Board ( https://medicalsciencepulse.com/resources/html/cms/MYMANUSCRIPTS ) is profitable, because the Journal is highly indexed. https://medicalsciencepulse.com/resources/html/cms/MAINPAGE


Application for participation:
We still encourage to report intention to participate in our Symposium, even if you are only planning to participate in one of four panel discussions. This should be done by sending an email specifying:
1. name and surname, 2. possibly academic degrees and titles, 3. place of employment (represented institution), 3. correspondence address, 4. telephone number in the workplace, 5. email address, 6. optionally number of the mobile phone. An email should be sent to sympozjum@pwsz.nysa.pl Applications can also be made via the form available at: https://forms.gle/6xdpVMTtSLbrFzc88

People interested in the course of the planned panel discussions can send the content of the planned speeches in a form similar to the abstract of the paper. Such a record should not exceed one A4 page. The Organizing Committee reserves the right to select such entries in the Symposium website.

Living matters during the conference:

Symposium participants coming to the meetings under the Erasmus program will receive appropriate certificates of participation. We will also certify delegation forms. We urge you to arrange any accommodation on your own. A map of Nysa, determining the location of hotels, can be helpful by clicking on the link: https://drive.google.com/open?id=1I-EY_rpL56pF_bEmKD4Ax808C0GFNBW6&usp=sharing . Known restaurant located in the city center see: https://www.facebook.com/KazamatyNysa/

Contact
Organizing Committee sympozjum@pwsz.nysa.pl
Monika Śliwa (Deanery) tel. +48 77 4355951
Małgorzata Rektor (Office of Collegium Medicum), sekmed@pwsz.nysa.pl
tel. +48 77 4091660, fax +48 77 4355244
Anna Opałka, M.A. (International Cooperation Office, UAS in Nysa )
bwm@pwsz.nysa.pl , tel. +48 77 4090862Program konferencji

Zarys programu sympozjum

Temat: „Stan służby zdrowia, a deficyt kadr i atrakcyjność studiów medycznych – wyzwania wobec studentów i uczelni”. Czas i miejsce obrad: 21-22 maja 2020, Collegium Artium Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie.Komitet Naukowy

Andrzej Brodziak

prof. dr hab. n. med. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

PrzewodniczącyKomitet Organizacyjny

Instytut Nauk Medycznych

Instytut Nauk o Zdrowiu

Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa i Ratownictwa PWSZ

Biuro Współpracy Międzynarodowej PWSZ w Nysie

Miejsce konferencji

Budynek R
Armii Krajowej 7
48-300 Nysa
774484700

Kontakt z nami